Hòa Bình tăng cường giải pháp thực hiện chỉ tiêu đô thị hóa theo Nghị quyết Đảng bộ lần thứ XVI ( 02/10/2019 )

(Xây dựng) - Đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh Hòa Bình mới đạt 22%. Để đạt được chỉ tiêu đô thị hóa theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 là 25% trở lên, tỉnh Hòa Bình đang tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ.
TP Hòa Bình phấn đấu đạt các tiêu chí của đô thị loại II vào năm 2020 (Ảnh: T/L).

Với mức dân số toàn tỉnh quy đổi là 959.580 người, dân số nội thị quy đổi 211.247 người, tỉnh Hòa Bình cần tăng thêm khoảng 28.648 người vào đô thị. Tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố căn cứ chương trình, kế hoạch phát triển đô thị được duyệt, chủ động xây dựng, trình phê duyệt đề án nâng cấp đô thị do mình quản lý, trong đó yêu cầu đề xuất cụ thể thời gian hoàn thành các tiêu chí nâng cấp phát triển của các đô thị còn chưa đạt hoặc mới đạt ở mức tối thiểu theo quy định về phân loại đô thị, gắn liền với phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn, dài hạn của tỉnh.

Đối với huyện Lương Sơn, cần phải hoàn chỉnh Đề án đề nghị công nhận thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đạt tiêu chí đô thị loại IV, dân số đô thị tăng thêm khoảng 18.138 người,

TP Hòa Bình cần sắp xếp lại các đơn vị hành chính; thực hiện các thủ tục công nhận đô thị cấp phường (Trung Minh, Sủ Ngòi, Thống Nhất Thái Bình) để dân số đô thị tăng thêm khoảng 19.699 người.

Mở rộng, sắp xếp lại đơn vị hành chính (theo khuyến khích) đối với các thị trấn: Hàng Trạm (huyện Yên Thủy), Mường Khến (huyện Tân Lạc), Đà Bắc (huyện Đà Bắc), thị trấn Bo (huyện Kim Bôi), thị trấn Vụ Bản (huyện Lạc Sơn), Chi Nê (huyện Lạc Thủy), Thanh Hà (huyện Lạc Thủy), Kỳ Sơn (huyện Kỳ Sơn)… Tăng dân số quy đổi do thu hút người dân vào đô thị, khách du lịch, công nhân ở các Khu công nghiệp, bệnh viện... khoảng 10.000 người.

Các Sở, ngành căn cứ nhiệm vụ được phân công phối hợp tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng; Lập đề án công nhận loại đô thị, điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập đô thị trên địa bàn huyện, thành phố; đề xuất các dự án trọng điểm đưa vào chương trình Nghị quyết HĐND trung hạn và hằng năm, làm cơ sở thực hiện kế hoạch phân loại, nâng cấp đô thị theo từng giai đoạn đề ra; rà soát các dự án hạ tầng đô thị theo quy hoạch chung đã được phê duyệt để để xuất danh mục đầu tư; đề xuất bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2019, năm 2020 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị hiện có và các khu vực dự kiến phát triển đô thị trên địa bàn mình quản lý.

Hiện tại, tỉnh Hòa Bình đang tập trung thực hiện các phương án sắp xếp, sát nhập huyện Kỳ Sơn vào TP Hòa Bình, phấn đấu đến năm 2020, TP Hòa Bình đạt các tiêu chí của đô thị loại II.

Nguồn Báo Xây dựng điện tử -Mai Thu

1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3399747