Đề án đề nghị công nhận thành phố Thái Bình là đô thị loại II thuộc tỉnh Thái Bình. ( 29/05/2014 )

Tên Đề án: Đề án đề nghị công nhận thành phố Thái Bình là đô thị loại II thuộc tỉnh Thái Bình. Đơn vị Tư vấn lập Đề án: Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị.

6-ViTri-MoiLienHeVung-No1.jpg

Thái Bình là một tỉnh ven biển nằm ở phía Nam vùng đồng bằng sông Hồng, đây là vùng chuyển tiếp giữa kinh tế biển và kinh tế lục địa với chiều dài tiếp giáp với biển là 50 km; Là vùng hạ lưu xung yếu của sông Hồng, huyết mạch giao thông đường thủy và hàng hải quan trọng; Là vùng tiệm cận với các trung tâm đô thị lớn và khu vực kinh tế trọng điểm Bắc bộ; Đồng thời đây cũng là vùng đông dân (đứng thứ 9 trong cả nước), với mật độ phân bố dân cư lớn. Có vị trí cận kề với tam giác phát triển kinh tế phía Bắc gồm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, là cửa ngõ thông thương giữa Hải Phòng, Quảng Ninh với các tỉnh Nam đồng bằng sông Hồng và các tỉnh duyên hải miền Trung.

Thành phố Thái Bình, trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp là trung tâm cách mạng của tỉnh ,là nơi có chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập ở Thái Bình năm 1928. Ngày nay, thành phố Thái Bình là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật của Tỉnh, có vị trí chiến lược của vùng đồng bằng sông Hồng, có Quốc lộ 10 chạy qua, thuận lợi giao lưu với các tỉnh thành phố trong vùng như: Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Hải Phòng, Hải Dương, v.v... Thành phố Thái Bình cũng là nơi tập trung các khu công nghiệp, các trường đào tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật của Tỉnh và Vùng Đồng bằng sông Hồng; chịu ảnh hưởng trực tiếp về hỗ trợ công nghệ, khoa học - kỹ thuật, tiêu thụ và trao đổi sản phẩm, lao động, v.v… trong vùng. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Vùng Đồng bằng sông Hồng và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình đã khẳng định thành phố Thái Bình là một đô thị có vai trò thúc đẩy Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá không chỉ của tỉnh Thái Bình mà còn của cả Vùng Đồng bằng sông Hồng.
Ngày 18/4/2003, thị xã Thái Bình được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 464/QĐ-BXD công nhận là đô thị loại III. Ngày 29/4/2004, Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2004/NĐ-CP thành lập thành phố Thái Bình thuộc tỉnh Thái Bình. Ngày 13/12/2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 181/2007/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Thái Bình; thành lập phường thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình;

Ngày 19/11/2013, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội đồng thẩm định đề án  đề nghị công nhận Thành phố Thái Bình là đô thị loại II, do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị làm Chủ tịch Hội đồng. Tham gia Hội đồng có các chuyên gia của các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ ; Các Bộ Quốc phòng, Tài chính, Nội vụ, Văn hóa Thể thao và Du lịch, các Hiệp hội Quy họach phát triển đô thị, Hội Cấp thoát nước, Môi trường, Tổng hội Xây dựng Việt Nam...và các Hội nghề nghiệp khác.
Hội đồng thẩm định đánh giá cao về chất lượng Đề án
đã được trình bày khoa học, công phu. Đề án được đã được hội đồng thẩm định thông qua với số điểm đạt 85.56/100 điểm.

Ngày 12/12/2013, thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2418/QĐ-TTg về việc công nhận Thành phố Thái Bình là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Thái Bình.

Hồng Mai (ICC)1
2
3
Lượt truy cập:
3394101